UNIT KOKURIKULUM

VISI

Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang
  

MISI

  • Membangunkan Sistem Pendidikan Berkualiti Yang Bertaraf Dunia (World Class) Bagi Memperkembangkan potesi Individu Sepenuhnya.
  • Memenuhi Aspirasi Negara Malaysia  

MATLAMAT 

  1. Melahirkan Bangsa Malaysia Yang Taat Setia dan Bersatupadu.
  2. Melahirkan Insan Yang Beriman, Berakhlak Mulia, Berilmu, Berketrampilan dan Sejahtera.
  3. Menyediakan Sumber Tenaga Manusia Untuk Keperluan Kemajuan Negara.
  4. Memberi Peluang-Peluang Pendidikan Kepada Semua Warganegara Malaysia.  

MOTTO

"Sentiasa Berprestasi Tinggi"

 LOGO


  Jawatankuasa Kokurikulum 2014  

1. Jawatankuasa Induk 

2. Unit Beruniform

3. Kelab & Persatuan

4. Sukan Permainan

5. Majlis Sukan Sekolah

6. Rumah Sukan 2014